Begeleiding

Praktijk SySo biedt begeleiding in Zeeland

We kennen allemaal wel periodes waarin het tijdelijk even wat minder goed gaat en de problemen zich lijken op te stapelen. Dit heeft vaak zijn weerslag op alle terreinen van het leven. Het moment dat u hier zelf niet meer uitkomt, kan het nodig zijn hulp te zoeken. Zodat de problemen niet verder blijven opstapelen. Binnen de praktijk bieden we drie vormen van begeleiding. Begeleiding kind & gezin , begeleiding PNEA en individuele begeleiding. Tevens kan begeleiding ingezet worden om een stukje draaglast te verminderen bij mantelzorgers en hen te ondersteunen in de periode van zorg en verzorgen.

Met wat voor klachten kunt u bij ons terecht?
* Het ontbreken van een steunend sociaal netwerk
* Moeite met het vinden van een baan of andere vorm van dag invulling
* Vragen omtrent opvoeding
* Spanningen binnen het gezin
* Dreiging vereenzaming
* Concentratie en aandacht problematiek op school
* Het ontbreken van een levensdoel
* Doorstart na een scheiding
* Te zware ballast door de zorg voor een ziek gezinslid
* Ontbreken van vertrouwenspersoon
* Steun binnen het vinden van de juiste financiële hulp
* Psychische problemen waarbij het onvoldoende lukt om hiervoor de juiste hulp te vinden
* De aandoening psychogene niet epileptische aanvallen (PNEA ).

Wat kunt u van ons verwachten?
* We starten snel met onze hulp
* Wij luisteren goed naar u, en kijken samen naar mogelijkheden
* Oplossingen vinden we samen, we geven niet snel op
* We bieden verschillende vormen van hulp
* We maken samen met u een plan met duidelijke doelen die we regelmatig evalueren
* We werken samen met de mensen in uw buurt (familie, vrienden, mantelzorgers, buurtbewoners)

Begeleiding
Onze begeleiding start met een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we op welke leefgebieden u ondersteuning nodig heeft en hoe we daarbij begeleiding kunnen bieden. Mocht het zo zijn dat u bij een andere organisatie begeleiding krijgt en/of in behandeling bent, zal er nauw samengewerkt worden met deze partijen. Uiteraard altijd in overleg en met goedkeuring van u. 

U kunt zich bij ons aanmelden om begeleiding te krijgen. Via het submenu kunt u meer informatie vinden omtrent de drie specifieke vormen van begeleiding binnen de praktijk. Staat u zorgvraag er niet tussen, dan nodigen we u graag uit contact met ons op te nemen via de contactpagina.