Cgt kinderen/ jongeren

Cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren vanaf 10 jaar.

Deze behandelmethode bestaat uit diverse modules. Het kan zijn dat uw kind gebaat is bij een module of dat er meerdere modules nodig zijn. De behandeling bestaat uit: gesprekken, opdrachten zowel in de praktijk als ook thuis, doe opdrachten en spelvormen.

Met welke klachten kunt u terecht:
Angst –ADHD – Autisme – Gedragsstoornissen – Jeugdtrauma – Depressie – Beschadigd zelfbeeld- Problemen in het uiten en verwerken van emoties en gebeurtenissen.

Alle modules binnen de cognitieve gedragstherapie bestaan uit de volgende onderdelen:

  1. Cognitieve vaardigheden: nadenken- geheugen – taal
  2. Relatie coaching: samenwerking opbouwen – wederzijdse relaties – pro sociale vaardigheden
  3. Competentie vaardigheden: veerkracht – symptoombestrijding – emoties beheersen
  4. Brain – Based Learning: verbinden met het hier en nu – het lichaam tot rust brengen – lichaam en geest