Cgt volwassenen

Cognitieve gedragstherapie afgekort cgt, leert je doormiddel van oefeningen en opdrachten anders denken en te doen. Cognitieve gedragstherapie is gericht op het hier en nu. Het kan zijn dat je terecht bent gekomen in een negatieve spiraal van gedachten, gevoelens en gedrag.

Bij Cognitieve therapie: gaan we ervan uit dat het denken een invloed heeft op het gevoelsleven en op het doen van de mens
Bij Gedragstherapie: staat het gedrag centraal: hoe iemand handelt, bepaalt in belangrijke mate ook hoe die persoon zich voelt.

Het uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie is dus dat gedachten een invloed hebben op ons gedrag en op hoe we ons voelen, en omgekeerd.

We werken met de ABC methode:
A: Gebeurtenis
B: Gedachten
C: Gevoel/Gedrag

Het uiteindelijke doel is dat je beter leert omgaan met je emotionele problemen , zoals angst, boosheid, somberheid of schuldgevoelens. De sessies bestaan uit gesprekken, opdrachten en opdrachten die thuis uitgevoerd zullen worden. Cognitieve gedragstherapie gaat vaak in combinatie met schematherapie.

Cognitieve gedragstherapie is doeltreffend bij:
depressie – gegeneraliseerde angststoornis – paniekstoornis – sociale fobie – posttraumatische stress stoornis – angst en depressie in de kindertijd

De duur en frequentie van het traject is individu afhankelijk. We werken op het tempo en in stappen die bij de cliënt aansluit.