Cursus Zelfvertrouwen

Cursus zelfvertrouwen voor kinderen en jongeren.


Deze cursus is bedoelt om het zelfvertrouwen van het kind te vergroten, steviger in de schoenen te staan, op te komen voor zichzelf en toe te werken naar een gezonde identiteitsbeleving.

De ontwikkeling van het zelfvertrouwen word gestimuleerd, problemen worden voorkomen en bestaande problemen zoals onzekerheid, faalangst of een laag zelfbeeld worden vermindert.

Een module omsluit 6 tot 10 sessies. De gehele cursus bestaat uit zes modules:

  • zelfvertrouwen training
  • sociale vaardigheidstraining
  • optimismetraining
  • Sterke kanten training
  • Faalangsttraining
  • ICARUS-training
    Tijdens een intake gesprek word per individu gekeken, welke module aansluit bij de huidige ontwikkeling en behoefte van het kind.