Life Coaching

De life coach

Een life coach coacht mensen om zelf hun persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke leven vorm te geven. De keuze voor een life coach is een persoonlijke. Mensen worden zich bewust en gaan op zoek naar meer inhoud en zingeving. En altijd draait het om de drie kernvragen wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik

Life coaching legt naast een zakelijk en maatschappelijke insteek een sterk accent op welzijn en geluk.

Een life coach kan begeleiding bieden bij bijv:

  • het maken van keuzes of nemen van beslissingen
  • het overzicht over je leven een beetje kwijt bent 
  • aanpakken van eenzaamheid
  • het stellen en bereiken van u levensdoelen
  • het vergroten van het zelfvertrouwen
  • bij een vertekend zelfbeeld
  • grenzen stellen en bewaken
  • bij faalangst en werkstress
  • u moeite heeft zich te ontspannen
  • balans tussen werk en privé herstellen
  • communicatie problemen
  • meer structuur in het leven wilt
  • bij een beginnende verslaving
  • moeite hebt met budgettering van de financiën
  • belemmerende gedachte en patronen

Life coaching concentreert zich op de kwaliteit en vormgeving van het leven. Versterking van de balans tussen de persoonlijke wensen, de relatie tot het werk en de wereld om zich heen is het doel. Niet voor niets is juist deze vorm van coaching in opmars. Jong en oud vraagt zich af Is dit nu alles? Steeds eerder staan mensen stil bij vragen over de zin van het leven en ervaren ze een innerlijke onrust. Mensen voelen zich geleefd alsof niet zij zelf de keuzes maken. En twijfelen over hun keuzes, ze twijfelen over hun opleiding, hebben twijfels over carrière en partnerkeuze. Denk aan het dertigersdilemma.